06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Wonen btw in de praktijk - verhuur en servicekosten

Jul
22
2013
case1_verhuuur_woning_parkeerplaats_btw.jpg

"Het geeft enorm veel rust nu we de btw inrichting in de huuradministratie hebben gecheckt met het tarievenschema"

De gouden regel

De hoofdregel is dat verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van btw, behoudens een aantal uitzonderingen, waarbij juist belaste huur het uitgangspunt is. Op deze beide regels bestaan ook weer uitzonderingen. Dè gouden regel bij btw-tarieven bestaat helaas niet.

Case

Worden de btw-regels in uw huuradministratie en servicekosten-administratie correct toegepast? De juiste toepassing is weer van invloed op het prorata-% (teruggave van btw) en op de teruggave van btw op exploitatiekosten, verbouwing en nieuwbouw.

Actie

Creëer rust in het verhuur- en servicekosten-proces en duidelijkheid in uw administratie met de btw-tarief-checklist! Download een voorbeeld hiernaast en vraag de complete set op via het contactformulier.

case1_verhuuur_woning_parkeerplaats_btw.jpg
© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity