06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Projectontwikkeling btw in de praktijk - nieuwbouw en renovatie

Jul
22
2013
case3-btw-projectontwikkeling.jpg

“We laten ons bij de oplevering van projecten met deze checklist niet meer verrassen door btw issues.”

Bouwfase en ingebruikneming

Bij projectontwikkeling is de vraag of u tijdens de bouwfase de betaalde btw in aftrek kan brengen. Daarnaast is de behandeling van btw bij de oplevering en ingebruikneming of verkoop van het project aan regels gebonden. De integratieheffing is inmiddels per 1 januari 2014 afgeschaft en ziet op projectontwikkeling waarbij na oplevering vrijgestelde exploitatie plaatsvindt. U kunt echter nog steeds te maken hebben met de overgangsregeling afschaffing integratieheffing en als gevolg van de herzieningsregels kan herziening (bijvoorbeeld teruggave) van reeds afgedragen integratieheffing nog tot en met 2022 plaatsvinden! Bij aankoop van grond speelt het vraagstuk of de verkrijging is belast met btw en/of overdrachtsbelasting.

Case

Bij projectontwikkeling zijn er verschillende vraagstukken

  • wat is de fiscale kwalificatie van het vastgoed: nieuwbouw of renovatie?
  • het type vastgoed: woning, bedrijfsruimte, parkeervoorziening?
  • de verwachte functie: verhuur (wel of geen btw-optie) of verkoop?
Specifieke aandachtspunten

In de volgende situaties is het direct inwinnen van fiscaal advies aanbevolen:

  • gemengde projecten (huur en koop)
  • aanleg van openbare voorzieningen
  • gemeentelijke bijdragen en subsidies
  • aankoop van grond en/of grond met reeds aanwezige opstallen
  • herontwikkelingsprojecten
  • het overnemen van een reeds lopend project
  • het overdragen van een reeds gestart project
Actie

Het tijdig inwinnen van fiscaal advies bij de totstandkoming van een ontwikkelbesluit en het juist toepassen van de btw gevolgen in de projectadministratie voorkomt ongewenste fiscale verrassingen achteraf. Ook bij de administratieve overdracht van projectontwikkeling naar de activa administratie kunnen wij u van dienst zijn.

case3-btw-projectontwikkeling.jpg
© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity