06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Onderhoud btw in de praktijk - renovatie en transformatie

Jul
22
2013
case2-btw-onderhoud-woning-verlaagd-tarief.jpg

“Dankzij de gestructureerde aanpak in het btw-stappenplan betalen wij geen euro teveel btw over het onderhoud”

Laag tarief

Omdat woningen als hoofdregel (*) vrijgesteld worden verhuurd is de btw op onderhoud meestal een kostenpost. Beoordeling van de correcte toepassing van de laag-tarief-regelingen door aannemers is dus meteen lonend. Als gevolg van de btw-verleggingsregeling ligt de verantwoordelijkheid voor de afdracht van btw op de inkoop van diensten van aannemers veelal bij de woningcorporatie. Meestal is dit de grootste post in de btw-aangifte.

De regeling verlaagd tarief op renovatie en onderhoud van woningen is nog van toepassing tot 1 juli 2015. Juist nu is extra aandacht hiervoor van belang voor de correcte toepassing van het 6% tarief:

  • aard werkzaamheden: alleen voor onderhoud en renovatie; niet bij nieuwbouw,
  • type vastgoed: alleen voor woningen en aanhorigheden (tuin, berging),
  • ingebruikneming: alleen woningen die reeds 2 jaar zijn verhuurd c.q. in gebruik zijn genomen,
  • grondslag: alleen op arbeid en een evenredig deel van de algemene/indirecte kosten (verhouding arbeid/materiaal),
  • werkzaamheden: moeten gerelateerd zijn aan de feitelijke uitvoering van renovatie en onderhoud van het object (check hiervoor de invulling die de Belastingdienst hieraan geeft bij werkzaamheden zoals bouwkeuring, architect, etc. of vraag fiscaal advies),
  • oplevering: moet plaatsvinden vóór 1 juli 2015; let hierbij op de regels en uitleg Belastingdienst over deel-opleveringen en onderaannemming

Case

Worden de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden die vallen onder het laag tarief vroegtijdig onderkend en vastgelegd? Naast de tijdelijke regeling verlaagd tarief zijn er nog andere regelingen voor verlaagd tarief op onderhoud en renovatie:

  • schilder- en stucadoorwerkzaamheden
  • isolatiewerkzaamheden

Actie

Voor de toepassing van het lage btw tarief van 6% is het zeer belangrijk om vooraf vast te stellen of aan de voorwaarden wordt voldaan en dit vast te leggen in het contract met de aannemer. Daarnaast is een check van de administratieve afhandeling zowel op de inkoopfacturen van de aannemer als de verwerking in de administratie en btw-aangifte lonend.

(*) Indien woningen belast verhuurd moeten worden (woningen die aangemerkt worden als roerende zaak, of woningen die verhuurd worden binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf)  is het van groot financieel belang dat de aftrek van btw op onderhoudskosten correct is geregeld in de administratieve systemen en btw-aangifte (teruggave).

case2-btw-onderhoud-woning-verlaagd-tarief.jpg
© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity